ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ ВИ ОТНОСНО АКТИВА

Отговорите по-долу се отнасят до актива, получен поради здравната криза Ковид-19.