Политика за сигурност и поверителност на данните

Защита на Вашите лични данни

В рамките на използването на услугите, достъпни на нейния Интернет сайт, мобилен сайт и мобилни приложения, Air France може да събира и обработва данни с личен характер, отнасящи се до Вас. AIR FRANCE, както и KLM (Amsterdameweg 55, 1182 GPO Amstelveen) е поела ангажимент за спазване на правилата за защита на личния живот на своите пътници, членовете на своята програма за редовни пътници, бъдещите клиенти и посетителите на нейния Интернет сайт, мобилен сайт и мобилни приложения.Съвкупността от обработките на личните данни, извършвани в рамките на достъпните услуги, спазва не само местното законодателство, но и разпоредбите на изменения закон за „информатиката  и свободите“ от 6 януари 1978 г. За да следи за доброто спазване на тези правила, Air France е посочила свой „кореспондент по информатика и свободи“ (CIL), който е предпочитаният посредник на Националната комисия за информатика и свободи (CNIL).

За какво се използват данните, които може да събира Air France?

Личните данни, които можете да ни предоставите чрез сайта, мобилния сайт и мобилните приложения или при контакт с Air France, се използват основно за целите на резервацията или покупката на билет, за предоставянето на конкретни услуги: предоставяне на превоз, за проучване на пазара, за услуги за редовни пътници, за предоставяне на забавления, търговска информация, анкети, за организиране на състезателни игри, за създаване на нови услуги и продукти, за статистически проучвания. Вашите данни могат да бъдат използвани и за да Ви се даде възможност да се възползвате от съвкупността от услуги, предлагани на Интернет сайта, мобилния сайт и мобилните приложения на Air France: създаване на потребителска сметка, електронен бюлетин, управление на резервациите, помощ и рекламации, управление на програмите за редовни пътници и т.н. Вашите данни могат също така да бъдат анализирани, за да отговарят най-добре на нашата информация, известия, предложения и други форми на услуги, съобразени с Вашите интереси. Вашите данни могат също така да бъдат обогатявани чрез споделяне на част от информацията с привилегировани търговски партньори с цел подобряване на познанията ни относно Вашите центрове на интереси и създаване на възможност да Ви отправяме предложения и други форми на персонализирани услуги. И накрая, Вашите данни могат да бъдат използвани за улесняване на изпълнението на административните формалности, отнасящи се до имиграцията и влизането в територията, за предотвратяване на неплащанията и за борба с измамите, както и за гарантиране на сигурността и безопасността на полетите. Всеки инцидент, възникнал по време на изпълнението на договора за превоз, който може да повлияе върху сигурността и безопасността на полета, може да бъде обект на информационен запис.

Кой може да получава достъп до Вашите лични данни?

Данните, събирани на Интернет сайта, мобилния сайт и мобилните приложения на Air France, могат да бъдат съобщавани на упълномощения персонал на AIR FRANCE, на нейните партньори (KLM, SkyTeam, акредитираните служители, превозвачите, фирмите, отдаващи автомобили под наем, хотелите, институциите за кредитни карти и т.н.) или на доставчиците на допълнителни услуги в рамките на изпълнението на посочените по-горе услуги или на част от тях. Air France изисква от своите доставчици на услуги да внедрят строги мерки за конфиденциалност и защита на тези данни. Освен това, подобно на всяка авиокомпания, съгласно приложимите във Франция и на международно ниво закони и нормативни разпоредби, от Air France може да бъде поискано да предостави лични данни на упълномощените френски или чуждестранни държавни органи (митници, имиграционни служби, полиция и т.н.). Такъв е например случаят в рамките на изпълнението на задължителните формалности при имиграция или за целите на предотвратяването и борбата с тероризма и други тежки престъпления. Някои от посочените по-горе получатели на информация може да се намират извън Европейския съюз и да имат достъп до цялата лична информация, събирана от Air France, или до част от нея (фамилно име, собствено име, номер на паспорт, данни за пътуването и т.н.) за целите на изпълнението на договора за превоз или тъй като са конкретно упълномощени от законодателството. За повече уточнения относно приложимите формалности за влизане в държавата на дестинацията, ви каним да направите справка в раздела Формалности. За повече уточнения относно програмите за контрол, осъществявани от американските власти, можете да направите справка в следните Интернет сайтове :

Политика за защита на данните на Департамента за вътрешна сигурност на САЩ (DHS)

Програма за сигурни полети

Как да упражнявате правата си?

Във връзка с прилагането на закона за „информатика и свободи“ Вие разполагате с право на достъп, коригиране, премахване или несъгласие с данните, които Ви засягат. Тези права се осъществяват чрез изпращане на писма на следния адрес: Air France - Correspondant Informatique et Libertés - RE.AJ - 45, rue de Paris - 95747 Roissy CDG Cedex. За някои от конкретните услуги тези права могат да бъдат упражнени и директно онлайн (управление на потребителската Ви сметка, управление на резервациите, програми за редовни пътници и т.н.). Освен ако не изразите несъгласие по време на събирането на Вашите данни или по-късно, Air France си запазва възможността да използва Вашите данни или да ги предоставя на своите партньори, за да Ви бъдат отправяни адаптирани търговски предложения. Когато това се изисква от закона, Вашите данни ще бъдат използвани за целите на набирането на бъдещи клиенти по електронен път само след получаване на изричното Ви съгласие. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, ако Вие поискате това. Ако не желаете да получавате повече електронния информационен бюлетин на Air France по имейл, можете да кликнете върху връзката за прекратяване на абонамента, намираща се в долната част на всеки бюлетин. Ако не желаете да получавате предложенията на Flying Blue и нашите партньори, можете да актуализирате предпочитанията си за комуникация в сметката си, като се свържете със сметката си във Flying Blue. Събирането на някои лични данни е необходимо, за да се предостави достъп до някои услуги (специално хранене, медицинска помощ и т.н.). Можете естествено да упражните своето право на несъгласие със събирането и обработката на тези данни, но тази постъпка може да направи невъзможно използването на тези услуги. Съгласно френските и международните закони и нормативни разпоредби липсата на комуникация или неточността на някои данни може да доведе до решение за отказване на качване на борда или на влизане на чужда територия (например след решение на митническите служби), като в този случай не може да бъде търсена отговорност от Air France.

Удобства при използването на услугите на Air France онлайн, в социалните медии и на мобилните Ви устройства

Air France полага усилия за непрекъснато подобряване на своите електронни услуги, за да улесни достъпа на своите настоящи и потенциални клиенти и посетители. Интернет сайтът на Air France (или мобилният й сайт) Ви предоставя например непрекъснат достъп (24 ч/24) до резервациите и покупките на билети онлайн и до услугите Flying Blue. Можете също така да получите информация за възможностите за хотелски резервации, наемане на автомобил, както и за застраховките за пътуване, предлагани от нашите партньори. За да Ви улесним при създаването и свързването със сметката Ви в Air France, Ви даваме възможност да я свържете с по-голямата част от социалните мрежи. Като се съгласявате да споделяте някои лични данни, посочени на екрана за връзка и за даване на разрешение на всяка социална мрежа, можете да се възползвате от оптимизирана навигация в сайта на Air France. Ако желаете, можете във всеки момент да прекратите връзката на сметката си в Air France с тази в социалната мрежа.

„Бисквитки“

С цел непрекъснато подобряване на качеството на услугите, предлагани на сайта и на съответствието им с Вашите очаквания, Air France може да използва „бисквитки“ – текстови файлове, които служат за идентифициране на Вашия терминал, когато се свързвате с някоя от услугите ни. Осъществявайки достъп до Интернет сайта, мобилния сайт и мобилните приложения на Air France, Вие се съгласявате, че сте се запознали с предоставената Ви информация относно окончателността на всяко действие, насочено към достъп чрез предаване по електронен път до информация, която вече е запазена във Вашето оборудване (терминал за електронни комуникации) или за записване на информация в това оборудване („бисквитки“), както и с начините, с които разполагате, за изразяване на несъгласие с това. Вие се съгласявате, че съответните настройки на Вашия Интернет браузър представляват израз на Вашето съгласие за вграждането и използването на „бисквитки“. За повече информация относно използването на„бисквитки“ от Air France, моля, направете справка в нашите правила за използването на „бисквитки“ .

Информационна сигурност / защита на транзакциите

Air France счита за свой приоритет да гарантира сигурността и конфиденциалността на личните данни, които ни поверявате. Затова вземаме всички необходими предпазни мерки по отношение на характера на предоставените ни от Вас лични данни и на рисковете, свързани с тяхната обработка, за да запазим сигурността на личните Ви данни и по-точно да попречим на тяхното изменение, повреждане или на получаването на достъп до тях от страна на неупълномощени трети страни. По този начин Вие можете да бъдете сигурни, че купувате билета си при пълна конфиденциалност и защита. Предлагаме Ви система за защитени онлайн плащания, използваща най-новите налични технологии. Air France полага усилия за борба с практиките за кражба на самоличност по Интернет. По тази причина използваме например механизъм за откриване на измамнически плащания, извършвани с банкова карта. Този механизъм има за цел да Ви предпази от загуба или кражба на банковата Ви карта. Защитата и конфиденциалността на личните данни се основават на добрите практики на всички заинтересовани. По тази причина Ви препоръчваме да не съобщавате паролите си на други лица, винаги да излизате от сметката или от профила си в социалната мрежа (по-специално при свързани профили) и да затваряте прозореца на браузъра при приключване на работната сесия, особено ако получавате достъп до Интернет от компютър, който се използва и от други лица. Така ще избегнете достъп на другите потребители до личните Ви данни. За да се запознаете с приложимите добри практики за защита, Ви препоръчваме да направите справка например в портала за информационна сигурност. В общите условия относно някои услуги, достъпни от Интернет сайтовете, мобилния сайт и мобилните приложения на Air France, може да бъдат посочени по-конкретни начини за събиране и използване на личните Ви данниs.

Връзки за достъп до други сайтове

В голям брой страници от Интернет сайта на Air France Ви е предоставена възможност да кликнете и да получите достъп до Интернет сайтовете на други предприятия. Съветваме Ви да прочетете правилата на тези сайтове, които нямат отношение към Air France, относно обработката и защитата на личните данни, защото условията за използване на тези сайтове може да са различни от условията на Аir France. При никакви обстоятелства Air France няма да носи отговорност за обработката на личните данни от тези Интернет сайтове.

Промени

Air France си запазва правото да адаптира правилата за защита на личните данни. Съветваме Ви да правите редовно справка в последната версия на тези правила. Тази версия е създадена на 1 декември 2014 г.

Направете справка в Общите условия за превоз