Политика за сигурност и поверителност на данните

Нашите ангажименти по отношение на поверителността

Air France се стреми да предлага на своите клиенти уникално преживяване при пътуване, като същевременно уважава и защитава личните им данни. С нашата Политика за поверителност целим да Ви помогнем да разберете по-добре как използваме личните Ви данни, как ги защитаваме и как можете да упражните правата си. • Винаги ще обработваме данните Ви в съответствие с правилата на ЕС за защита на данните и другото приложимо законодателство за защита на личните данни, за да ги защитим от неправомерен достъп и да гарантираме сигурността на прехвърлянето им. • Ние сме прозрачни относно начина, по който използваме събраните от нас данни. • Информираме Ви относно това как се възползвате от споделянето на Вашите данни с нас и съобразяваме комуникацията си с Вашите нужди и предпочитания. • Осъществяваме това на разбираем език и по време на цялото пътуване с Air France и с нейните партньорски авиокомпании. • Даваме Ви възможност да контролирате данните си и използваме обратната Ви връзка, за да подобряваме непрекъснато нашата услуга. •-Осигуряваме сигурността на Вашите данни. В малко вероятния случай на нарушаване на сигурността на данните Ви, ще спрем изтичането възможно най-скоро и ще Ви уведомим незабавно. • При необходимост от споделяне на Вашите данни извън нашата организация с цел предоставяне на услуги и по-добро разбиране на нуждите Ви, това се посочва изрично в нашата политика за поверителност. Не продаваме и не предоставяме Вашата лична информация на никоя външна организация без Вашето съгласие. • Може да разчитате на нас по отношение на Вашите данни и по отношение на това, че разполагаме с мерки за защита на Вашата лична информация и нейното опазване.

Защита на Вашите лични данни

В рамките на използването на услугите, достъпни на нейния Интернет сайт, мобилен сайт и мобилни приложения, Air France може да събира и обработва данни с личен характер, отнасящи се до Вас. AIR FRANCE, както и KLM (Amsterdameweg 55, 1182 GPO Amstelveen) е поела ангажимент за спазване на правилата за защита на личния живот на своите пътници, членовете на своята програма за редовни пътници, бъдещите клиенти и посетителите на нейния Интернет сайт, мобилен сайт и мобилни приложения.Съвкупността от обработките на личните данни, извършвани в рамките на достъпните услуги, спазва не само местното законодателство, но и разпоредбите на изменения закон за „информатиката  и свободите“ от 6 януари 1978 г. За да следи за доброто спазване на тези правила, Air France е посочила свой „кореспондент по информатика и свободи“ (CIL), който е предпочитаният посредник на Националната комисия за информатика и свободи (CNIL).