Специални условия

Полети до континентален Китай

Ако пътувате от Париж до континентален Китай, трябва задължително да си направите PCR тест, както и серологичен тест (IgM) за Ковид-19 в Париж. Това правило важи и ако имате прехвърляне в Париж. Ако резултатите от тези тестове (PCR, IgM или и двата) са положителни, няма да можете да продължите пътуването си до Китай. В този случай вашият полетен талон, свързан с пътуването между Париж и Китай, вече няма да е валиден. Ще трябва да се свържете с отдела ни за обслужване на клиенти, за да смените билета си или при необходимост - да се върнете в държавата, от която сте отпътували, веднага щом състоянието ви го позволява.

УПОТРЕБА НА БИЛЕТИТЕ

Резервираната тарифа е валидна за билет, използван изцяло, в съответствие с реда и датите на споменатия маршрут. Според общите условия за превоз всяка несъответстваща употреба, открита в деня на пътуването, ще доведе до необходимост от заплащане на обща тарифна добавка на летището, възлизаща на : - за полети в Европа (включително Европейска Франция и Корсика) - 125 € за Икономична класа и 300 € за Бизнес класа, - за междуконтинентални полети - 500 € за Икономична класа и за Икономична премиум, 1500 € за Бизнес класа и Първа класа (или еквивалентна сума в местна валута). Ако искате да заявите възстановяване на суми за билет, закупен от туристическа агенция, моля, свържете се първо с неин представител. Той ще разполага с цялата информация, необходима за обработката на възстановяването на сумата. В случай на затруднение, отделът ни за обслужване на клиенти остава на ваше разположение. За да се свържете с него, посетете страницата „Връзка с нас“

ПОВЕДЕНИЕ НА БОРДА

Уведомяваме Пътниците, че при неспазване на член 15 (ПОВЕДЕНИЕ НА БОРДА) от Общите условия за превоз и в съответствие с разпоредбите на член 9 (Отказ и ограничения при превоз) от тях, може да бъдат вписани в списъка на лицата, за които има забрана за качване на борда на летателните апарати на Превозвача на основание на резолюция № 2016-240 на Националната комисия за информатика и свободи.